UAEA - RER9137 "Regional Training Course in the Application, the Use and the Maintenance of Laboratory Instruments for Differentiation and Quantification of Radioisotopes in Animals and Animal Products"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Teknik İşbirliği Programında TAEK ile Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile yürütülmekte olan RER9137 kodlu "Enhanching National Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies" başlıklı projenin bileşenlerinden "Re-enforcing Veterinary Authorities to Respond to Nuclear Emergencies" kapsamında 27 Kasım - 8 Aralık 2017 tarihlerinde Gomel (Homel), Belarus'da "Regional Training Course in the Application, the Use and the Maintenance of Laboratory Instruments for Differentiation and Quantification of Radioisotopes in Animals and Animal Products" başlıklı eğitim kursu düzenlenecektir. Söz konusu eğitime katılmak isteyen adayların, resmi yazı ekinde özgeçmiş, dil belgesi ve elektronik doldurulmuş UAEA formu ile birlikte Kurumumuza 12 Ekim 2017 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir.

Proje Yürütücüleri:

Özhan TÜRKYILMAZ - Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı ve Karantina Dairesi Başkanı

Gürdal GÖKERİ - TAEK, Nükleer Güvenlik Dairesi

Recep BIYIK - TAEK, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi

Mehmet MERCİMEK - TAEK, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi