TAEK’e Atanan Aday Memurların Eğitimleri Başarı ile Tamamlanmıştır

Atom Enerjisi Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek-1 inci maddesi gereği TAEK’e atamaları gerçekleştirilen 20 personelin, Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde  temel ve hazırlayıcı eğitimleri başarıyla tamamlanmıştır.

Devlet Memurlarının ortak vasıfları ile ilgili bilinmesi gereken asgari bilgileri vermeyi amaçlayan temel eğitim programı 25 Mayıs 2015 tarihinde başlatılmış ve iki hafta süren bu eğitimin son gününde 05 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen sınav sonucunda tüm aday memurlar başarılı olarak hazırlayıcı eğitime hak kazanmışlardır.

Aday memurların yer aldığı kadro ve görevleri dikkate alınarak bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine intibaklarını sağlamak amacıyla 08 Haziran 2015  tarihinde başlatılan hazırlayıcı eğitim programı;

  • Birinci hafta Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü (08-12 Haziran 2015),
  • İkinci ve üçüncü hafta Başkanlık ve Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü (15-26 Haziran 2015),
  • Dördüncü hafta Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü(29 Haziran 2015-03 Temmuz 2015 )’nde gerçekleştirilmiş ve 03 Temmuz 2015 tarihinde yapılan sınavda tüm aday memurlar başarılı olmuştur.  

Hazırlayıcı eğitim sonrasında 06 Temmuz 2015 tarihinde staj eğitimi başlatılmıştır. İki ay sürecek staj eğitiminin hedefi hazırlayıcı eğitim döneminde verilen teorik bilgileri, kadro ve görevleri ile ilgili diğer bilgi ve kazandırılan becerilerin uygulanması suretiyle tecrübe kazanılmasının sağlanmasıdır.

TAEK’te göreve başlayan tüm aday memurları gösterdikleri üstün gayret ve başarıdan dolayı tebrik ediyoruz.

 

Araştırma, Geliştirme ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Eğitim ve Yayın Şubesi Müdürlüğü