Akkuyu Nükleer Santral Lisanslaması

Tüzüğe göre Akkuyu Nükleer Santrali lisanslaması adımları aşağıdaki tabloya çıkarılmıştır:

Akkuyu Proje Şirketi, “Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine İlişkin Tüzük” hükümleri uyarınca Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) nezdinde Kurucu olarak tanınmak üzere 7 Şubat 2011 tarihinde Kurumumuza başvuruda bulunmuştur. Şirketin başvurusu incelendikten sonra TAEK, 28 Şubat 2011 tarihinde Akkuyu Nükleer A.Ş.’yi Kurucu olarak tanıdığını şirkete bildirmiştir. Kurucu olarak tanınma adı geçen Tüzük’te düzenlenen aşamalı olarak işletme lisansına kadar tanımlanan lisanslama sürecinin ilk adımıdır. Tüzük her bir aşamanın tamamlanmasından sonra bir diğer aşamaya geçilmesini öngörmektedir.
Anlaşma hükümleri uyarınca Rus tarafı, %100 Rus sermayesi ile nükleer tesisi inşa etmek, işletmek ve işletmeden çıkarmakla sorumlu olan “Akkuyu Nükleer A.Ş.”ni (Akkuyu Proje Şirketi) kurmuştur. Akkuyu Nükleer Santrali Türkiye Cumhuriyeti kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer ilgili hukuki dokümanlarına göre lisanslanacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Hükümetleri arasında 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Akkuyu Sahasında Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma” (Hükümetler Arası Anlaşma) ile Akkuyu sahasında 4 ünite 1200 MWe VVER-1200 tipi nükleer santral kurulmasını öngörmektedir.

Adım Tamamlanma
Kurucu olarak tanınma
28.02.2011
Yer Lisansı Aşaması
 
     Yer Lisansı
01.07.1976
  Yer Raporunun Güncellenmesi  tıklayınız
06.12.2013
  Saha Parametreleri Onayı  tıklayınız 09.02.2017
Akkuyu NS 1. Ünite
İnşaat Lisansı Aşaması
  Sınırlı Çalışma İzni
 
  İnşaat Lisansı
 
İşletme Lisansı Aşaması
 
  Hizmete Sokma İzni
 
  Yakıt Yükleme ve Deneme İşletmelerine Başlama İzni
 
  Tam Güçte Çalışma İzni ve İşletme Lisansı
 
Akkuyu NS 2. Ünite
İnşaat Lisansı Aşaması
  Sınırlı Çalışma İzni
 
  İnşaat Lisansı
 
İşletme Lisansı Aşaması
 
  Hizmete Sokma İzni
 
  Yakıt Yükleme ve Deneme İşletmelerine Başlama İzni
 
  Tam Güçte Çalışma İzni ve İşletme Lisansı
 
Akkuyu NS 3. Ünite
İnşaat Lisansı Aşaması
  Sınırlı Çalışma İzni
 
  İnşaat Lisansı
 
İşletme Lisansı Aşaması
 
  Hizmete Sokma İzni
 
  Yakıt Yükleme ve Deneme İşletmelerine Başlama İzni
 
  Tam Güçte Çalışma İzni ve İşletme Lisansı
 
Akkuyu NS 4. Ünite
İnşaat Lisansı Aşaması
  Sınırlı Çalışma İzni
 
  İnşaat Lisansı
 
İşletme Lisansı Aşaması
  Hizmete Sokma İzni
 
  Yakıt Yükleme ve Deneme İşletmelerine Başlama İzni
 
  Tam Güçte Çalışma İzni ve İşletme Lisansı
 

 

Kısa Yollar: