TAEK Lisanslama Süreci

Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine İlişkin Tüzük'te tanımlanan lisanslama sürecinin ana adımları, bu adımlarda Kurucu'nun TAEK'e sunacağı ana belge ve raporlar ile bu adımların sonucunda verilecek izin ve lisanslar aşağıdaki şekilde görülmektedir.

Nükleer santrallerin lisanslama süreci bir adımlar silsilesi şeklinde tanımlanmıştır. Bir adım tamamlanmadan diğer adıma geçmek mümkün değildir.

Nükleer santraller dahil bütün nükleer tesislerin lisanslama süreci Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine İlişkin Tüzük'te tanımlanmaktadır (19.12.1983 tarih ve 18256 sayılı Resmi Gazete). Buna göre süreç nükleer santral kurmak isteyen gerçek ya da tüzel kişilerin kurucu olarak TAEK'e başvurusu ve TAEK'in başvuruyu uygun bulması halinde başvuru sahibini Kurucu olarak tanımasıyla başlar. Bundan sonraki süreç Kurucu'nun lisanslamanın değişik adımlarında TAEK'e yapacağı başvurular, TAEK'in değerlendirmeleri ve bu değerlendirmeler sonucunda vereceği kararlara bağlı olarak devam eder.

Kısa Yollar: