8) Kullanma ve Bulundurma Lisansı İşlemleri

UYGULAMA TÜRÜ MÜRACAAT İÇİN AŞAĞIDAKİ UYGUN BAŞLIĞI SEÇİNİZ.

CİHAZ/ RADYOAKTİF KAYNAK/LABORATUVAR TİPİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIBBİ

1) Diş Hekimliği Radyoloji Cihazları * Panoramik Diş röntgen
* Periapikal Diş Röntgen
* Volumetrik Diş Tomografi
* Fotoğraf Makinası Tipi  Diş Röntgen Cihazları
2) Tıpta Kullanılan Radyoloji Cihazları * Röntgen, Skopi, Mamografi, Kemik Yoğunluk Ölçüm
* Anjiyografi
* Tüm Vücut Tomografi, Beyin Tomografi
3) Nükleer Tıp Üniteleri * PET, PET/CT, PET/MR
* SPECT, SPECT/CT 
* Yataklı tedavi odaları
4) Radyoterapi Üniteleri * Lineer Hızlandırıcı, Tomoterapi, Cyberknife, Gama Knife
* X-ışını tedavi cihazları, Teleterapi, Simülatör, CT Simülatör
* Brakiterapi (Afterloading veya manuel brakiterapi)
5) Kan Işınlama Cihazları * Radyoaktif kaynak içeren kan ışınlama cihazları
* X-ışını üreten kan ışınlama cihazları
6) RIA Laboratuvarları *RIA çalışmalarının yapıldığı ve çalışma sonrası radyoaktif kaynakların depolandığı laboratuvarlar
 

 

 

GÜVENLİK

7) Güvenlik Amaçlı Paket/Bagaj ve Patlayıcı/Kaçak Madde Kontrol Cihazları  * X-ışını üreten güvenlik amaçlı paket/bagaj tarayıcı cihazlar
* Kaçak/patlayıcı madde tespit amaçlı düşük aktiviteli radyoaktif kaynaklı dedektörler
8) Güvenlik Amaçlı Araç/Konteynır
 Tarama Cihazları
* X-ışını üreten güvenlik amaçlı konteyner/araç tarama cihazları
* Güvenlik amaçlı konteyner/araç taramada kullanılan radyoaktif kaynak içeren cihazlar
 
VETERİNERLİK 9) Veterinerlik Radyoloji Cihazları *Veterinerlikte kullanılan radyoloji cihazları
 

 

ARAŞTIRMA VE EĞİTİM

10) Radyoaktif Kaynak Kullanılan / Depolanan Laboratuvarlar * Araştırma, eğitim çalışmalarında kullanılan düşük aktiviteli radyoaktif kaynakların kullanıldığı, kullanılmadığında depolandığı laboratuvar
* Kalibrasyon işlemlerinde  kullanılan düşük aktiviteli radyoaktif kaynakların kullanıldığı, kullanılmadığında depolandığı laboratuvar veya depolar
 

 

 

 

 

 

 

 

ENDÜSTRİYEL

11) Endüstriyel Amaçlı Analiz Cihazları * X-ışını üreten, sabit/taşınabilen spectrometre, difraktometre vb. analiz yapan cihazlar
* Düşük aktiviteli radyoaktif kaynak içeren malzeme analizi vb. amaçla kullanılan sabit/taşınabilir cihazlar
12) Kabinli Radyoskopi Cihazları * Kabin içerisindeki grafi / skopi / CT cihazları
13) Sabit Proses  Kontrol Cihazları * Fabrika/tesislerde seviye, kalınlık, yoğunluk, ağırlık ölçümünde kullanılan x-ışını üreten veya radyoaktif kaynak içeren cihazlar
* Çimento/beton santrallerinde nötron aktivasyon analizinde kullanılan Cf-252 kaynak içeren cihazlar
* Elektron demeti ile kaynak yapan cihazlar
14) Kuyu Tipi Ölçüm Uygulamaları *Kuyu sondaj uygulamalarında yoğunluk, nem, analiz vb. ölçüm için kullanılan radyoaktif kaynaklar ve/veya cihazlar
15) Endüstriyel Radyografi/Radyoskopi Cihazları (Tahribatsız Muayene) * Taşınabilen x-ışını grafi/skopi, gamagrafi cihazları
* Sabit veya zırhlı odada kullanılan x-ışını ve gama grafi/skopi cihazları
16) Taşınabilir Yoğunluk/Nem Ölçüm  Cihazları * Zirai çalışmalarda rutubet/nem ölçümünde kullanılan, taşınabilen cihazlar
* Yol, baraj vb. çalışmalarda sıkışma oranı ölçümünde kullanılan, taşınabilen cihazlar