Vize, Lisans Belgesi Üzerinde Değişiklik, Lisans Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi, Kapsam Değişikliği ve Yeniden Lisans

 

 

1. VİZE*


Vize süresi içinde


- Lisans belgesinin aslı
- Lisans koşullarında değişiklik olmadığına dair dilekçe
- Vize ücreti
- İlgili uygulamaya ait lisans başvuru formu **

- Radyoterapi uygulamaları için güncel Kalite Uygunluk Belgesi (KUB)


Vize süresinin aşılması


- Lisans belgesinin aslı
- Radyasyon kaynağının / kullanıldığı yerin son durumuyla ilgili bilgi
- İlgili uygulamaya ait lisanslama işlemlerinde istenen tüm bilgi ve belgeler**

 

2. LİSANS BELGESİ ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK

Kuruluş unvanının değişmesi


- Lisans belgesinin aslı
- Lisans koşullarında değişiklik olmadığına dair dilekçe
-Ticaret sicil gazetesi
- Vergi levhası
- Belge düzenleme ücreti
- İlgili uygulamaya ait lisans başvuru formu**

Radyasyondan korunma sorumlusunun değişmesi


- Lisans belgesinin aslı
- Lisans koşullarında değişiklik olmadığına dair dilekçe
-Uzmanlık / eğitim belgeleri
- Belge düzenleme ücreti (X-ışını analiz ve paket kontrol cihazları belge düzenleme ücretinden muaftır.)
- İlgili uygulamaya ait lisans başvuru formu**
- Nükleer Tıp Üniteleri için güncellenmiş
Radyasyondan Korunma Programı

Belediye tarafından adres değişikliği


- Lisans belgesinin aslı
- Lisans koşullarında değişiklik olmadığına dair dilekçe
-Değişiklik ile ilgili belediyeden belge
- Belge düzenleme ücreti
- İlgili uygulamaya ait lisans başvuru formu**

 

Taşınabilir cihazların adresinin değişmesi


- Lisans belgesinin aslı
- Lisans koşullarında değişiklik olmadığına dair dilekçe
-Ticaret sicil gazetesi
- Vergi levhası
- Belge düzenleme ücreti
- İlgili uygulamaya ait lisans başvuru formu**


3. LİSANS BELGESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ

 

 

- Lisans koşullarında değişiklik olmadığına dair dilekçe
- Belge düzenleme ücreti

- İlgili uygulamaya ait lisans başvuru formu**

 

4. KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ
 

 

Lisanslı nükleer tıp üniteleri ile radyoizotop ve radyofarmasötik üretimi, hızlandırıcı, ışınlama vb. tesislerinde radyasyon alanlarında bulunan odaların yerinin/boyutunun değişmesi veya oda eklenmesi, yeni sentez/sağım/dağıtım hücresi eklenmesi, görüntüleme/hızlandırıcı cihazı değişmesi/eklenmesi, tedavi amaçlı radyofarmasötiklerinde değişik yapılması durumlarında;

Revize Proje Uygunluk Değerlendirilmesi İşlemleri

PET ve PET/CT ünitelerinde, I-131 Yataklı tedavi ünitelerinde veya radyoizotop ve radyofarmasötik üretim ve hızlandırıcı tesislerinde;

- İlgili uygulamaya ait proje başvuru formu ***

- Değişikliğin gösterildiği iki adet mimari onaylı proje ile vaziyet ve kesit planı (en az 1/100 ölçekli)

- Revize zırhlama projesinin onaylanması ücreti

Kapsam değişiklikliği İşlemleri

SPECT, SPECT/CT, PET ve PET/CT ünitelerinde, I-131 Yataklı tedavi ünitelerinde veya radyoizotop ve radyofarmasötik üretim ve hızlandırıcı tesislerinde

- İlgili uygulamaya ait lisans başvuru formu**

- Güncellenmiş Radyasyondan Korunma Programı

- Değişikliğin gösterildiği iki adet mimari onaylı proje ile vaziyet ve kesit planı (en az 1/100 ölçekli)

- Lisans belgesinin aslı (Var olan görüntüleme cihazının farklı türde görüntüleme cihazı ile değiştirilmesi veya üniteye farklı türde görüntüleme cihazı eklenmesi veya tedavi odası sayısının ve tedavide kullanılan radyoizotopların türünün değişmesi durumlarında)

- Kapsam değişikliği ücreti

 

5. YENİDEN LİSANS

Radyasyon kaynağının aynı adreste farklı bir kuruluşa devredilmesi

 

 

- Lisans belgesinin aslı
- Radyasyon kaynağının / kullanıldığı yerin son durumuyla ilgili bilgi
- İlgili uygulamaya ait lisanslama işlemlerindeistenen tüm bilgi ve belgeler**

Cihazın teknik özelliklerinin değişmesi

 

Radyasyon kaynağının kullanıldığı yerde veya bitişik alanlarında değişiklik

 

Radyasyon kaynağının bina içinde yer değiştirmesi veya başka adrese taşınması

 

* Radyoaktif  kaynakların ithalat ihracat taşınması faaliyetleri ile imalat veya bakım onarım faaliyetlerine ilişkin vize başvurularında, lisans başvurularında istenen bilgi ve belgelerin tümü gönderilmelidir.

**İlgili uygulamaya ait tüm lisans başvuru belgelerine veya yalnızca başvuru formuna aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

*** Lisans sonrası revize proje değerlendirme işlemlerinde ilgili uygulamaya ait proje başvuru belgelerine veya yalnızca başvuru formuna aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

 

Lisans Türü

Uygulama Türü

Belgeler

Üretim ve Tesis İşletme Lisansı 

 

 

Siklotron

 

 

Tüm Başvuru Belgeleri

 

 

Başvuru Formu

 

Proje Başvuru Formu 

Jeneratör / Radyofarmasötik Hazırlama 

 

Tüm Başvuru Belgeleri

 

 

Başvuru Formu

 

Proje Başvuru Formu 

İmalat veya Bakım ve Onarım Lisansı 

 
Tüm Başvuru Belgeleri 
 

Başvuru Formu 

 

İthal İhraç Taşıma Lisansı

Tüm Başvuru Belgeleri

Başvuru Formu

 

 

 

 

 

 

 

Kullanma Bulundurma Lisansı

 

Tıbbi Uygulamalar

Radyoloji  Cihazları

Tüm Başvuru Belgeleri

Başvuru Formu

 

 

Diş  Cihazları

Tüm Başvuru Belgeleri

Başvuru Formu

 

Radyoterapi Üniteleri

Tüm Başvuru Belgeleri

Başvuru Formu

 

Nükleer Tıp Üniteleri

Tüm Başvuru Belgeleri

Başvuru Formu

Nükleer Tıp Proje Başvuru Formu

İyot Tedavi Proje Başvuru Formu

Kan Işınlama  Cihazları

Tüm Başvuru Belgeleri

Başvuru Formu

 

RIA Laboratuvarları

Tüm Başvuru Belgeleri

Başvuru Formu

 

 

Endüstriyel Uygulamalar

Radyografi / Radyoskopi Cihazları

Tüm Başvuru Belgeleri

Başvuru Formu

 

Taşınabilir Nükleer Ölçüm  Cihazları

Tüm Başvuru Belgeleri

Başvuru Formu

 

Kuyu Tipi Ölçüm  Cihazları

Tüm Başvuru Belgeleri

Başvuru Formu

 

Sabit Proses Kontrol  Cihazları

Tüm Başvuru Belgeleri

Başvuru Formu

 

Analiz Cihazları

Tüm Başvuru Belgeleri

Başvuru Formu

 

Kabinli Radyoskopi  Cihazları

Tüm Başvuru Belgeleri

Başvuru Formu

 

Araştırma ve Eğitim Uygulamaları

Tüm Başvuru Belgeleri

Başvuru Formu

 


Güvenlik Uygulamaları

Araç Tarama  Cihazları

Tüm Başvuru Belgeleri

Başvuru Formu

 

Paket ve Patlayıcı / Kaçak Madde Kontrol Cihazları

Tüm Başvuru Belgeleri

Başvuru Formu

 

Veterinerlik

Tüm Başvuru Belgeleri

Başvuru Formu

 


Atık Hale Dönüştürülecek Kaynaklar ile İlgili Lisanslar

Radyoaktif Kaynak - Radyoaktif Kaynak İçeren Paratoner Sökme

Tüm Başvuru Belgeleri

Radyoaktif Atık Taşıma

Tüm Başvuru Belgeleri