Nükleer Teknikler Bölümü

Nükleer Teknikler Bölümünde yürütülen çalışmalar kapsamında, ülke genelinde, nükleer tekniklerin gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında yaygınlaştırılması için öncülük yapılmaktadır. Bölümün gıda konusundaki faaliyetleri; hastalık ve bozulmalara neden olan mikroorganizmaların yok edilmesi ve raf ömrünün uzatılması konularında ışınlama teknolojisinin kullanımını kapsamaktadır. Tarım konusundaki faaliyetler; yeni bitki çeşitlerinin geliştirilmesine yönelik mutasyon ve genetik çalışmalarda ışınlama teknolojisinin kullanımını ve toprak-bitki besin maddeleri-su ilişkilerinde etiketli gübre ve nötron prob kullanarak konvansiyonel tekniklerle çözümü mümkün olmayan problemlerin açığa kavuşturulmasını kapsamaktadır. Hayvancılık konusunda ise gama ışınlarını kullanarak parazitlerin etkisiz hale getirilmesi (evsel atıkların arıtılması) ve ektoparazitlerin “steril böcek tekniği” ile biyolojik kontrollerinin yapılması konularında araştırmalar yapılmaktadır.

Nükleer Teknikler Bölümü üç birimden oluşmaktadır:

1) Gıda Birimi
2) Hayvancılık Birimi
3) Tarım Birimi

Gıda Birimi

Hazırlanıyor

Hayvancılık Birimi

Hazırlanıyor

Tarım Birimi

Hazırlanıyor

İlgili İçerik