Taek-Pht Ürünlerinin Satışına İlişkin Sözleşme İmzalandı Ve Sanaem İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı Açıldı

24 Ağustos 2017

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. Berat ALBAYRAK ve Sağlık Bakanı Sayın Dr. Ahmet DEMİRCAN’ın teşrifleriyle T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve T.C. Sağlık Bakanlığı Arasında Radyoizotop ve Radyofarmasötiklerin...

Akkuyu Nükleer Santrali İçin UAEA Misyonu

08 Haziran 2017

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) nükleer santrallerin yer seçimi, yer değerlendirmesi, tasarımı, inşası ve işletilmesi için güvenlik gerekleri ve kılavuzları geliştirmekte ve bu gereklere uyumu üye ülkelerine tavsiye etmektedir. Bu kapsamda,...

TAEK’e Atanan Aday Memurların Eğitimleri Başarı ile Tamamlanmıştır

07 Haziran 2017

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na atamaları gerçekleştirilen 20 personelin, Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Stajları başarıyla tamamlanmıştır. Devlet Memurlarının ortak vasıfları ile ilgili bilinmesi gereken...

SESAME’nin Resmi Açılışı Yapıldı

26 Mayıs 2017

  Ülkemizin kurucu üyesi olduğu ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından temsil edildiği SESAME (Orta Doğu Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları Uluslararası Merkezi)’nin resmi açılışı 16 Mayıs 2017 tarihinde Ürdün’ün Salt...

Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği

09 Mayıs 2017

Ülkemizde genel olarak yapıların denetim ve imar işleri İmar Kanunu ve Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olup, bu Kanunlar ve ilgili yönetmelikleri nükleer santraller için yetersiz kalmakta ve sorumluluk...

Türkiye'de Radyasyon Kaynakları-2016

13 Mart 2017

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kayıtlarında yer alan radyasyon kaynaklarının 2016 yılı sonu itibarıyla ülke genelindeki dağılımlarının verildiği ve Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi tarafından sürdürülen yetkilendirme ve denetleme faaliyetleri kapsamında 2016...

12345678
Akkuyu Nükleer Santralı
Proton Hızlandırıcı Tesisi
Yayınlar

ALO 444 TAEK

ALO 444 8235

Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna Hoş Geldiniz.

 • Üzerinde radyoaktif madde işareti gördüğünüz sahipsiz malzemeleri, radyoaktif madde ve nükleer madde kaçakçılığı ile nükleer ve radyolojik tehlike içeren olayları ve kazaları bildirmek için “1” i tuşlayınız.
 • Radyasyon kaynaklarının ithalatı, ihracatı, taşınması, lisanslama işlemleri, radyasyon kontrolleri ve projelendirme ile ilgili hizmetleri için “2”yi tuşlayınız.
  • Radyasyon kaynaklarının ithalatı,ihracatı, taşınması ile ilgili bilgi almak için “1” i tuşlayınız.
  • Lisanslama işlemleri ve projelendirme ile ilgili bilgi almak için “2” yi tuşlayınız.
  • Radyasyon kontrolleri ile ilgili bilgi almak için “3” ü tuşlayınız.
 • Ölçüm cihazı satın almak veya kalibrasyon işlemleri için “3”ü tuşlayınız.
  • - Kalibrasyon işlemleri için “1” i tuşlayınız.
  • - Ölçüm cihazı satın almak için “2” yi tuşlayınız.
 • Radyasyon ve radyoaktivite analizleri ile dozimetre hizmetleri için “4” ü tuşlayınız.

 

 • Nükleer güvenlik, nükleer emniyet, nükleer madde ve nükleer çift kullanımlı maddelerin   ithalat ve ihracatı için “5” i tuşlayınız.
 • Metal hurda radyasyon ölçüm sistemleri için “6” yı tuşlayınız.
 • Fatura, hesap numarası ve İBAN numarası öğrenmek için “7” yi tuşlayınız.

 

 • Nükleer alanda TAEK tarafından desteklenecek AR-GE projeleri için “8” i tuşlayınız.
 • Bilgileri yeniden dinlemek için “9” u tuşlayınız.

Hiçbir işlem yapmadan çıkmak istiyorsanız sağ alt köşedeki (#) kare tuşuna basınız.

 

TAEK Santral: 0312.295 87 00

Basın Açıklamaları

Duyuru