3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında 27/03/2017 Tarihinde Atama Kurası Sonucuna Göre Yapılan Yerleştirme İşlemlerine İlişkin Duyuru

       3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında 27/03/2017 tarihinde yapılan atama kurası sonuçlarına göre Kurumumuz kadrosuna yerleştirilen adayın, atamasının yapılabilmesi için 21 Nisan 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar aşağıda belirtilen belgelerin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığına (Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:192 PK: 06510 Çankaya/ANKARA) şahsen, APS veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir.

 

İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru Formu. (Ek-1)

2. 4,5x6 ebadında 4 adet renkli vesikalık fotoğraf.

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

4. Devlet Personel Başkanlığınca Kurumumuza yerleştiğine dair internet çıktısı.

5. Yerleştirmede kullanılan öğrenim belgesinin, APS veya kargo ile gönderecek adaylar için noter tasdikli örneği, şahsen teslim edecek adaylar için aslı ve bir adet fotokopisi. (Fotokopisi Kurumumuzca tasdik edilerek aslı iade edilecektir.)

6. Mal Bildirim Formu. (Ek-2) (Önlü arkalı çıktı alınıp tek sayfa halinde doldurulup imzalanacaktır.)

7. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Ek-3) (Bilgisayar ortamında 2 nüsha olarak doldurulup imzalanacaktır. Nüfus cüzdanı suretini onaylayan kısmı boş bırakılacak olup, onaylama Kurumumuzca yapılacaktır.)

 

AÇIKLAMALAR: 

1. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2. Ortaokul ve dengi, lise ve dengi öğrenimde hazırlık sınıfı okuyan veya normal öğrenim süresinden fazla okuyan adayların ilgili öğrenim belgesinin aslını veya noter tasdikli örneğini ibraz etmeleri halinde bu durumları derece/kademe ilerlemesi açısından değerlendirilecektir.

 

Ekler:
DosyaAçıklamaDosya Boyutu
Bu dosyayı indir (Başvuru Formu ek-1.pdf)Başvuru Formu ek-1.pdf 216 Kb
Bu dosyayı indir (Mal Bildirim Formu.ek-2.xls)Mal Bildirim Formu.ek-2.xls 51 Kb
Bu dosyayı indir (Güvenlik Soruşturması Formu ek-3.xls)Güvenlik Soruşturması Formu ek-3.xls 52 Kb

İlgili İçerik