TAEK-PHT’ye Verilen Üretim Yeri İzin Belgesinin Kapsamı Genişletidi

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 20 Ağustos 2015 tarihinde verilen TAEK-Proton Hızlandırıcısı Tesisi’nde 18F-FDG (florodeoksiglikoz) ve 123I-NaI (sodyum iyodür) radyoizotop ve radyofarmasötiği üretiminin yapılmasına dair Üretim Yeri İzin Belgesine

5 Ağustos 2016 tarihinde düşülen şerhle kapsamı genişletilmiştir. Buna göre kapsama dâhil edilen ürünlerimiz: 201Tl-TlCl (talyum klorür),  67Ga-Ga sitrat (galyum sitrat) ve 111In-InCl3 (indiyum klorür).

Ayrıca bu ürünlerin üretilmesine ilişkin İyi İmalat Uygulamaları (Good Manufacturing Practice-GMP) Belgesi de 1 Kasım 2016 tarihinde alınmıştır.

 

 

 

 

 

İlgili İçerik