2017 Yılı 1. Periyot Dönemine Ait Dozimetrelerin Dağıtımıyla ilgili Duyuru

Kişisel Dozimetri Laboratuvarının yeni yerleşim yerine taşınma süreci nedeniyle 2017 yılı 1. Periyot dönemine ait dozimetrelerin dağıtımında gecikme yaşanmıştır. Söz konusu dozimetreler en kısa sürede tarafınıza iletilecektir. Hizmet alan kuruluşlara duyurulur.

İlgili İçerik