Tıp, Diş, Endüstri, Güvenlik, Araştırma ve Eğitim, Veterinerlik Amaçlı Radyasyon Kaynakları için Lisans Başvurusu Yapacakların Dikkatine

Tıp, Diş, Endüstri, Güvenlik, Araştırma ve Eğitim, Veterinerlik Amaçlı Radyasyon Kaynakları için Lisans Başvurusu Yapacakların Dikkatine

Başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir: 

 

  • Başvuru formunun elektronik ortamda doğru ve eksiksiz olarak doldurulmuş, güvenlik kodu girilerek “Taahhütnameler Okundu ve Kabul Edildi” işaretlendikten sonra “Devam Et” butonuna basılarak uygun çıktı alınmış ve radyasyondan korunma sorumlusu ile tesis sorumlusuna ait taahhütname bölümlerinin sorumlu kişiler tarafından mutlaka ıslak olarak ayrı ayrı imzalanmış (ve varsa kaşelenmiş) olması gerekmektedir. Sayfa sayısının birden fazla olması durumunda her sayfa sorumlu kişiler tarafından paraflanacaktır.
  • Yalnızca güncel olan internet sitemizde yer alan başvuru formlarının doldurulması gerekmektedir.
  • Lisans ücreti içinde bulunulan takvim yılı dikkate alınarak yatırılmalıdır. Temel Mal ve Hizmetlerin Ücret Listesi için buraya tıklayınız.  
  • Başvuru setinde istenen bilgi ve belgeler her bir radyasyon kaynağı için ayrı ayrı, doğru ve eksiksiz olarak hazırlanmalıdır. Lisans ücreti her bir radyasyon kaynağı/ünite/tesis için ayrı ayrı yatırılmalıdır. Eksik belgeyle yapılan başvurular için verilen sürede eksikliklerin giderilmemesi durumunda Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinin 52. maddesi hükümleri çerçevesinde lisans başvurusu iptal edilerek ücreti Kurum'a gelir olarak kayıt edilir.

Kullanma ve Bulundurma Lisansı için Gerekli Bilgi ve Belgelere ulaşmak için buraya tıklayınız.

Vize, Lisans Belgesi Üzerinde Değişiklik, Lisans Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi, Kapsam Değişikliği ve Yeniden Lisans için Gerekli Bilgi ve Belgelere ulaşmak için buraya tıklayınız

İlgili İçerik