Flaş Haber

Nükleer Tesisler İçin Ekipman Tedarik Sürecine ve İmalatçıların Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik

"Nükleer Tesisler İçin Ekipman Tedarik Sürecine ve İmalatçıların Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik" 28.05.2015 tarih ve 29369 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını oku...

Staj Yapacak Öğrencilerin Dikkatine

2015 yılında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na ulaşan staj başvurularının değerlendirilmesi sonucunda, Başkanlık, Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (SANAEM) ve Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÇNAEM)’nde staj yapması uygun görülen öğrencilere ilişkin listeler TAEK internet sayfasında daha önce duyurulmuştu.

Devamını oku...

2015 EKPSS/KURA ile Engelli Memur Yerleştirme İşlemlerine İlişkin Duyuru

EKPSS 2015 yerleştirme sonuçlarına göre Kurumumuz kadrolarına yerleştirilen adayların, atamalarının yapılabilmesi için 8 Haziran 2015 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar aşağıda belirtilen belgelerin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığına (Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:192 PK: 06510 Çankaya/ANKARA) şahsen, APS veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir.

Devamını oku...

Sahte Radyasyon Sertifikaları Hakkında Duyuru

Kurumumuz tarafından verilen radyoaktivite analiz hizmetleri,  Kurumumuza bağlı Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi ile Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi bünyesindeki laboratuvarlarda, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından TS EN ISO/IEC 17025: Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı kapsamında akredite edilmiş uluslararası standart metotlara göre verilmektedir. Akreditasyon gereği radyoaktivite analiz/deney raporu ve gıda numuneleri için verilen radyasyondan arî belgesi (sertifikası) standart form (Ek) olarak düzenlenmektedir. Ayrıca, düzenlenen belgelerin üzerine Kurumumuzun isminin ve logosunun yer aldığı hologram yapıştırılmaktadır. Üzerinde hologram bulunmayan, mühürsüz, sayı numarası ve ıslak imzanın yer almadığı, standart forma uygun olmayan belgeler geçersizdir.

Devamını oku...

2014 Yılı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (2014-MHUY) Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Duyuru

2014 Yılı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (2014-MHUY) yerleştirme sonuçlarına göre Kurumumuz kadrolarına yerleştirilen adayların, atamalarının yapılabilmesi için Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğünün 22.04.2015 tarihli ve 3957 sayılı yazısı gereği yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklandığı tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde istenilen belgelerle ile birlikte yerleştirildikleri idareye başvurmaları gerektiği adaylara bildirilmiştir.

Devamını oku...

2015 Yılı Staj Duyurusu

Staj İşlemleri

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) staj işlemleri Araştırma Geliştirme ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Yayın Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Devamını oku...

23 Şubat 2015 Tarihli Radyasyondan Korunma Sınavında Başarılı Olanlara Gönderilen Başarı Sertifikalarının PTT Kargo Referans Numaraları

23 Şubat 2015 tarihli Radyasyondan Korunma Sınavında başarılı olanlara gönderilen başarı sertifikalarının PTT kargo referans numaraları aşağıda verilmiştir.

Devamını oku...

Akkuyu Güncellenmiş Yer Raporu

Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından sunulan Akkuyu Güncellenmiş Yer Raporu Kurumumuz tarafından uygun bulunduktan sonra Akkuyu Nükleer A.Ş.’den kamuoyu ile paylaşılmak üzere raporun Türkçe sürümü istenmiştir. Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından hazırlanan Güncellenmiş Yer Raporunun resmi olmayan Türkçe çevirisi (GYR) Kurumumuza sunulmuştur. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız

TAEK CERN Projeleri Değerlendirme Komitesi Projelerde Yürütücü Olarak Yer Alan Üniversite Ziyaretlerine Başladı

İlk ziyaret 6 Mart 2015 tarihinde KTO Karatay Üniversitesine gerçekleştirildi…

Devamını oku...

İlgili İçerik