Flaş Haber

22 Haziran 2015 Tarihinde Gerçekleştirilecek Radyasyondan Korunma Sınavlarına Girecek Kişilerin Listesi

22 Haziran 2015 Pazartesi günü TAEK’te (Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 192 Çankaya/ANKARA) gerçekleştirilecek Radyasyondan Korunma Sınavlarına girecek kişilerin isimleri ve sınava girecekleri salonlar kırmızı renkle belirtilmiş olarak aşağıda verilmektedir. Listede ismi olmayan kişiler sınava alınmayacaklardır.

Devamını oku...

E-Tahakkuk Duyurusu

Kurumumuz 'e-Tahakkuk Programı'nın "Kişisel Dozimetri Hizmetlerine"ne yönelik uygulaması 29/05/2015 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup, Kurumumuzdan söz konusu hizmeti alan kurum, kuruluş veya kişiler ödemelerini, bahse konu program aracılığıyla oluşturacakları tahakkuk numaraları doğrultusunda vergi kimlik numaraları (tüzel kişiler)/TC Kimlik Numaraları (gerçek kişiler) ile Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankasından banko önü (şube), ATM, internet bankacalığı ve telefon bankacılığı/call center/dialog araçlarından birini kullanarak yapabileceklerdir.

Nükleer Tesisler İçin Ekipman Tedarik Sürecine ve İmalatçıların Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik

"Nükleer Tesisler İçin Ekipman Tedarik Sürecine ve İmalatçıların Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik" 28.05.2015 tarih ve 29369 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını oku...

Staj Yapacak Öğrencilerin Dikkatine

2015 yılında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na ulaşan staj başvurularının değerlendirilmesi sonucunda, Başkanlık, Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (SANAEM) ve Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÇNAEM)’nde staj yapması uygun görülen öğrencilere ilişkin listeler TAEK internet sayfasında daha önce duyurulmuştu.

Devamını oku...

2015 EKPSS/KURA ile Engelli Memur Yerleştirme İşlemlerine İlişkin Duyuru

EKPSS 2015 yerleştirme sonuçlarına göre Kurumumuz kadrolarına yerleştirilen adayların, atamalarının yapılabilmesi için 8 Haziran 2015 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar aşağıda belirtilen belgelerin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığına (Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:192 PK: 06510 Çankaya/ANKARA) şahsen, APS veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir.

Devamını oku...

Sahte Radyasyon Sertifikaları Hakkında Duyuru

Kurumumuz tarafından verilen radyoaktivite analiz hizmetleri,  Kurumumuza bağlı Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi ile Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi bünyesindeki laboratuvarlarda, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından TS EN ISO/IEC 17025: Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı kapsamında akredite edilmiş uluslararası standart metotlara göre verilmektedir. Akreditasyon gereği radyoaktivite analiz/deney raporu ve gıda numuneleri için verilen radyasyondan arî belgesi (sertifikası) standart form (Ek) olarak düzenlenmektedir. Ayrıca, düzenlenen belgelerin üzerine Kurumumuzun isminin ve logosunun yer aldığı hologram yapıştırılmaktadır. Üzerinde hologram bulunmayan, mühürsüz, sayı numarası ve ıslak imzanın yer almadığı, standart forma uygun olmayan belgeler geçersizdir.

Devamını oku...

2014 Yılı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (2014-MHUY) Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Duyuru

2014 Yılı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (2014-MHUY) yerleştirme sonuçlarına göre Kurumumuz kadrolarına yerleştirilen adayların, atamalarının yapılabilmesi için Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğünün 22.04.2015 tarihli ve 3957 sayılı yazısı gereği yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklandığı tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde istenilen belgelerle ile birlikte yerleştirildikleri idareye başvurmaları gerektiği adaylara bildirilmiştir.

Devamını oku...

2015 Yılı Staj Duyurusu

Staj İşlemleri

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) staj işlemleri Araştırma Geliştirme ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Yayın Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Devamını oku...

23 Şubat 2015 Tarihli Radyasyondan Korunma Sınavında Başarılı Olanlara Gönderilen Başarı Sertifikalarının PTT Kargo Referans Numaraları

23 Şubat 2015 tarihli Radyasyondan Korunma Sınavında başarılı olanlara gönderilen başarı sertifikalarının PTT kargo referans numaraları aşağıda verilmiştir.

Devamını oku...

İlgili İçerik