Flaş Haber

Zırhlama Hesaplamaları Kılavuzu (RSGD-KLV-006)

Zırhlama Hesaplamaları Kılavuzu (RSGD-KLV-006) yayınlanmıştır. Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

Radyasyon Ölçüm Sistemi Uygunluk Değerlendirmesine İlişkin Usul ve Esaslar ile Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Radyasyon Ölçümü Yapabilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar yayımlanmıştır.

"Radyasyon Ölçüm Sistemi Uygunluk Değerlendirmesine İlişkin Usul ve Esaslar" ile "Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Radyasyon Ölçümü Yapabilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar" güncellenerek yayımlanmıştır. Söz konusu Usul ve Esaslara ulaşmak için tıklayınız.

2016 Mali Yılı Performans Programı yayınlanmıştır.

2016 Mali Yılı Performans Programı yayınlanmıştır. 

Devamını oku...

İthal ve İhraç izinlerine ilişkin, “Tek Pencere” e-belge Uygulaması

20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu 2012/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) arasında yürütülen çalışmalar sonucu, TAEK tarafından verilecek izinlerin  “Tek Pencere” sistemi üzerinden elektronik ortamda e-belge olarak düzenlenmesi uygulaması,  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 2016/2 sayılı genelgesi uyarınca 22/03/2016 tarihinde başlatılacaktır.

Devamını oku...

22 Şubat 2016 Tarihli Radyasyondan Korunma Sınavında Başarılı Olanlara Gönderilen Başarı Sertifikalarının PTT Kargo Referans Numaraları

22 Şubat 2016 tarihli Radyasyondan Korunma Sınavında başarılı olanlara gönderilen başarı sertifikalarının PTT kargo referans numaraları ekte verilmiştir.

Devamını oku...

Radyasyon Uyarı İşaretlerine ve Radyasyon Alanlarının Sınıflandırılmasına İlişkin Kılavuzlar

"Radyasyon Uyarı İşaretlerine İlişkin Kılavuz (RSGD-KLV-004)" ve "Radyasyon Alanlarının Sınıflandırılmasına İlişkin Kılavuz (RSGD-KLV-005)" yayımlanmıştır. Söz konusu dokümanlara ve diğer kılavuz ve teknik bilgilere ulaşmak için ulaşmak için tıklayınız…

22 Şubat 2016 Tarihli Radyasyondan Korunma Sınavı Sonuçları

22 Şubat 2016 Tarihli RKS Sınavı Sonuçları;

Devamını oku...

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kafeteryasının Kiraya Verilmesi

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlık Hizmet Binasında zemin katta bulunan 50 m2  alana sahip  Kafeterya 3 yıllığına kiraya verilecektir.

İhale dökümanı 50 TL karşılığında Mal ve Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından isteklilere verilecektir.

Devamını oku...

TAEK-PHT’ye GMP Belgesi Verildi

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, 23 Kasım 2015 tarihinde, TAEK-Proton Hızlandırıcısı Tesisinde 18F radyoizotopu ve FDG (florodeoksiglikoz) radyofarmasötiği ile 123I radyoizotopu ve NaI (sodyum iyodür) radyofarmasötiği üretiminin yapılmasına dair İyi İmalat Uygulamaları (Good Manufacturing Practice-GMP) Belgesi verilmiştir.

Devamını oku...

İlgili İçerik