“SESAME Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” Yürürlüğe Girdi

 SESAME (Orta Doğu Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları Uluslararası Merkezi) Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar 06.11.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

İlgili İçerik