Kurs

Kurs
-
Tarih Başlık Yer Şehir Kategori
27.03.2017 - 30.03.2017
Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma (ERRK) ÇNAEM İstanbul Kurs
10.04.2017 - 13.04.2017
Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma (EURK) ANAEM Ankara Kurs
10.04.2017 - 13.04.2017
Nükleer Tıpta Radyofarmasötikler ve Radyasyondan Korunma ÇNAEM İstanbul Kurs
17.04.2017 - 20.04.2017
Radyasyon Ölçümü ve Radyasyondan Korunma (RÖRK) ÇNAEM İstanbul Kurs
24.04.2017 - 27.04.2017
Radyoaktif Madde Taşımacılığında Radyasyondan Korunma (RMTRK ANAEM Ankara Kurs
08.05.2017 - 11.05.2017
Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma Kursu (TRRK) ANAEM Ankara Kurs