Akkuyu Nükleer Santrali İçin UAEA Misyonu

08 Haziran 2017

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) nükleer santrallerin yer seçimi, yer değerlendirmesi, tasarımı, inşası ve işletilmesi için güvenlik gerekleri ve kılavuzları geliştirmekte ve bu gereklere uyumu üye ülkelerine tavsiye etmektedir. Bu kapsamda,...

TAEK’e Atanan Aday Memurların Eğitimleri Başarı ile Tamamlanmıştır

07 Haziran 2017

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na atamaları gerçekleştirilen 20 personelin, Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Stajları başarıyla tamamlanmıştır. Devlet Memurlarının ortak vasıfları ile ilgili bilinmesi gereken...

SESAME’nin Resmi Açılışı Yapıldı

26 Mayıs 2017

  Ülkemizin kurucu üyesi olduğu ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından temsil edildiği SESAME (Orta Doğu Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları Uluslararası Merkezi)’nin resmi açılışı 16 Mayıs 2017 tarihinde Ürdün’ün Salt...

Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği

09 Mayıs 2017

Ülkemizde genel olarak yapıların denetim ve imar işleri İmar Kanunu ve Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olup, bu Kanunlar ve ilgili yönetmelikleri nükleer santraller için yetersiz kalmakta ve sorumluluk...

Türkiye'de Radyasyon Kaynakları-2016

13 Mart 2017

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kayıtlarında yer alan radyasyon kaynaklarının 2016 yılı sonu itibarıyla ülke genelindeki dağılımlarının verildiği ve Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi tarafından sürdürülen yetkilendirme ve denetleme faaliyetleri kapsamında 2016...

Nükleer Güvenlik Sözleşmesi Ülke Raporumuz Hazırlanmış ve Taraf Ülkelerin Görüşüne Açılmıştır

15 Ağustos 2016

Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası Nükleer Güvenlik Sözleşmesine taraf ülkedir ve sözleşme gereği üç senede bir Gözden Geçirme toplantıları yapılmaktadır. 7.Gözden Geçirme Toplantısı 27 Mart-7 Nisan 2017 tarihleri arasında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı...

E-TAEK Hizmetleri

08 Ekim 2015

Kurumumuz tarafından üretilen mal ve hizmetler için Kurum/Kuruluş ve vatandaşın elektronik ortamda işlemlerini yürüteceği e-TAEK Hizmetleri Sistemi tamamlanmış olup kısa bir süre sonra işletime açılacaktır. Bu nedenle sistemi kullanılacak olan kurum...

12345678
Akkuyu Nükleer Santralı
Proton Hızlandırıcı Tesisi
Yayınlar

2017 Yılında TAEK’te Staj Yapmak İsteyen Yükseköğretim Öğrencilerinin Dikkatine

Kurumumuzda yükseköğretim öğrencilerinin staj işlemleri, 16.11.2016 tarihinde revize edilerek yürürlüğe giren “Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında Yükseköğretim Öğrencilerinin Staj Yapmalarına İlişkin Yönerge” çerçevesinde yürütülmektedir.

Staj başvuruları; 01-30 Nisan 2017 tarihleri arasında kabul edilecek olup, staj dönemi ise Haziran- Eylül 2017 tarihleri arası belirlenecek süreleri kapsamaktadır.

01 NİSAN 2017 TARİHİNDEN ÖNCE YAPILACAK BAŞVURULAR DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Stajyer Olma Şartı: Staj yapacak öğrencinin staj başvurusunun yapıldığı tarihte yükseköğretim kurumlarının Kurum tarafından belirlenen lisans eğitimi veren bölümlerinde 3. veya 4. sınıf öğrencisi olması şartı aranır.

Staj başvuruları, öğrencilerin bağlı olduğu üniversitelerin ilgili birimleri tarafından yetkili imza ve resmi başvuru formu ile birlikte aşağıda belirtilen belgeler ile doğrudan TAEK Başkanlığına (Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 192 06510 Çankaya/ANKARA) yapılır. Staj başvurularında, öğrencilerin şahsi müracaatları kabul edilmeyecektir.

a)   Kurumun internet sayfasından temin edilerek doldurulan Staj Başvuru Formu,

b)   Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan temin edilecek öğrenci belgesinin sureti,

c)   Öğrencinin, staj yapması ve stajın süresi ile ilgili zorunluluk olduğunu gösteren yükseköğretim kurumu tarafından verilen resmi yazının sureti,

d)   Öğrencinin, staj süresince öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu tarafından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamına alındığına dair resmi belgenin sureti.

 

Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÇNAEM-İstanbul) ile

Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (SANAEM-Ankara)’nde 2017 yılında

Staj Yapılacak Meslek Dalları

 

ÇNAEM

SANAEM

Fizik, Fizik Mühendisliği

Kimya, Kimya Mühendisliği

Kimya, Kimya Mühendisliği

Fizik, Fizik Mühendisliği

Nükleer Enerji Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Metalurji, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Bahçe Bitkileri

Biyoloji, Biyomühendislik

Tarla Bitkileri

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Çevre Mühendisliği

Tarımsal Biyoteknoloji

 

Nükleer Enerji Mühendisliği

 

Not: Belirli sayıda öğrenciye staj imkânı sağlanacaktır. 

Basın Açıklamaları

Güncel Etkinlikler

Duyuru