Türkiye'de Radyasyon Kaynakları-2016

13 Mart 2017

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kayıtlarında yer alan radyasyon kaynaklarının 2016 yılı sonu itibarıyla ülke genelindeki dağılımlarının verildiği ve Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi tarafından sürdürülen yetkilendirme ve denetleme faaliyetleri kapsamında 2016...

Nükleer Güvenlik Sözleşmesi Ülke Raporumuz Hazırlanmış ve Taraf Ülkelerin Görüşüne Açılmıştır

15 Ağustos 2016

Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası Nükleer Güvenlik Sözleşmesine taraf ülkedir ve sözleşme gereği üç senede bir Gözden Geçirme toplantıları yapılmaktadır. 7.Gözden Geçirme Toplantısı 27 Mart-7 Nisan 2017 tarihleri arasında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı...

E-TAEK Hizmetleri

08 Ekim 2015

Kurumumuz tarafından üretilen mal ve hizmetler için Kurum/Kuruluş ve vatandaşın elektronik ortamda işlemlerini yürüteceği e-TAEK Hizmetleri Sistemi tamamlanmış olup kısa bir süre sonra işletime açılacaktır. Bu nedenle sistemi kullanılacak olan kurum...

TAEK’e Atanan Aday Memurların Eğitimleri Başarı ile Tamamlanmıştır

22 Temmuz 2015

Atom Enerjisi Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek-1 inci maddesi gereği TAEK’e atamaları gerçekleştirilen...

Türkiye CERN’e Ortak Üye Oldu

07 Mayıs 2015

12 Mayıs 2014 tarihinde Cenevre’de imzalanan ve 22.01.2015 tarihli ve 6587 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) Arasında CERN’de Ortak Üye Statüsü Verilmesi Hakkında...

SESAME Depolama Halkasının Bir Hücresinin Kurulumu Tamamlanmıştır

13 Nisan 2015

Ülkemizin 2001 yılında kurucu üyesi olduğu ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından temsil edildiği Orta Doğu Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları Uluslararası Merkezi (SESAME)’nin Depolama Halkasının bir hücresinin kurulumu tamamlanmıştır.

Nükleer Enerji Semineri

26 Mart 2014

Japon JAIF International Cooperation Center (JICC) ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) İşbirliği ile 6 Mart 2014 tarihinde Ankara JW Marriott Hotel’de, Fukushima kazasından sonra nükleer enerji, Fukushima Daiichi’nin bugünkü durumu,...

12345678
Akkuyu Nükleer Santralı
Proton Hızlandırıcı Tesisi
Yayınlar

2017 Yılında TAEK’te Staj Yapmak İsteyen Yükseköğretim Öğrencilerinin Dikkatine

Kurumumuzda yükseköğretim öğrencilerinin staj işlemleri, 16.11.2016 tarihinde revize edilerek yürürlüğe giren “Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında Yükseköğretim Öğrencilerinin Staj Yapmalarına İlişkin Yönerge” çerçevesinde yürütülmektedir.

Staj başvuruları; 01-30 Nisan 2017 tarihleri arasında kabul edilecek olup, staj dönemi ise Haziran- Eylül 2017 tarihleri arası belirlenecek süreleri kapsamaktadır.

01 NİSAN 2017 TARİHİNDEN ÖNCE YAPILACAK BAŞVURULAR DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Stajyer Olma Şartı: Staj yapacak öğrencinin staj başvurusunun yapıldığı tarihte yükseköğretim kurumlarının Kurum tarafından belirlenen lisans eğitimi veren bölümlerinde 3. veya 4. sınıf öğrencisi olması şartı aranır.

Staj başvuruları, öğrencilerin bağlı olduğu üniversitelerin ilgili birimleri tarafından yetkili imza ve resmi başvuru formu ile birlikte aşağıda belirtilen belgeler ile doğrudan TAEK Başkanlığına (Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 192 06510 Çankaya/ANKARA) yapılır. Staj başvurularında, öğrencilerin şahsi müracaatları kabul edilmeyecektir.

a)   Kurumun internet sayfasından temin edilerek doldurulan Staj Başvuru Formu,

b)   Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan temin edilecek öğrenci belgesinin sureti,

c)   Öğrencinin, staj yapması ve stajın süresi ile ilgili zorunluluk olduğunu gösteren yükseköğretim kurumu tarafından verilen resmi yazının sureti,

d)   Öğrencinin, staj süresince öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu tarafından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamına alındığına dair resmi belgenin sureti.

 

Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÇNAEM-İstanbul) ile

Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (SANAEM-Ankara)’nde 2017 yılında

Staj Yapılacak Meslek Dalları

 

ÇNAEM

SANAEM

Fizik, Fizik Mühendisliği

Kimya, Kimya Mühendisliği

Kimya, Kimya Mühendisliği

Fizik, Fizik Mühendisliği

Nükleer Enerji Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Metalurji, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Bahçe Bitkileri

Biyoloji, Biyomühendislik

Tarla Bitkileri

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Çevre Mühendisliği

Tarımsal Biyoteknoloji

 

Nükleer Enerji Mühendisliği

 

Not: Belirli sayıda öğrenciye staj imkânı sağlanacaktır. 

Basın Açıklamaları

Güncel Etkinlikler

Duyuru